Rekvizīti

Cargobus Latvia SIA

Juridiskā adrese: Puškina iela 2-11, LV-1050, Rīga, Latvija

Faktiskā adrese: Puškina iela 2-11, LV-1050, Rīga, Latvija

PVN Reģ. Nr.: LV 40103608845

Banka:A/S SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV60UNLA0050019855671

Tālr. 67225566, mob. Tālr. 28301555, Fakss 67224488

E-pasts: cargobus(at)cargobus.lv

 

Paraksttiesīgā persona: Roberts Mazkalniņš, direktors