Piegādes uz/no Lietuvu 01.-03.11.17.

 
Informējam par Cargobus piegāžu grafiku sūtījumu piegādēm uz Lietuvu
 
01.11.17. Lietuvas ofiss nestrādā, sūtījumu piegādes un paņemšanas netiek veiktas
02.11.17. Lietuvas ofiss strādā, sūtījumu paņemšanas tiek veiktas
 
Visi sūtījumi, kuri tiks nodoti piegādi uz Lietuvu 01.11.17. tiks piegādāti 03.11.17., sūtījumi ar paņemšanu 02.11.17. no Lietuvas uz Latviju tiks piegādāti 03.11.17.