Pareizs iepakojums

Lai Jūsu sūtījumi tiktu nogādati galamērķi veseli un noteiktajā laikā iesakam ieverot pareiza iepakojuma un marķejuma principus. Vairak informācijas par iepakošanu un marķēšanu iespejams iegūt mūsu apkalpošanas noteikumos 

 

 

  IEPAKOJUMA ABC
  Pareizs iepakojums Nepareizs iepakojums
Visiem sūtījumiem jābūt iepakotiem iepakojumā, kurš tos aizsargā.

Par pareizu iepakojumu ir uzskatāms tāds, kurš aizsargā nosūtāmās vērtības no ārējās ietekmes (spiediena, triecieniem), kā arī nodrošina, lai saturs nekustās un ir iepakots atbilstošos aizsargmateriālos.

Sūtījumiem jābūt marķētiem ar sūtītāja un saņēmeja datiem. Marķējumam jābūt piestiprinātām redzamā vietā.
Sūtījumiem jābūt marķētiem ar atbilstošām brīdinājumu zīmēm, kā arī jābūt iepakotiem kārtīgi.