Iepakojuma noteikumi

 

Sūtītājs atbild par sūtījuma iepakojumu un tā marķējumu.

1. Sūtījuma iepakojums

1.1.  Visiem sūtījumiem ir jābūt iepakotiem. Pārvadājuma laikā iepakojums nedrīkst būt bojāts un tam ir jāaizsargā pakas saturs. Iepakojumam un iepakojuma stiprinājumiem ir jāaizsargā pakas saturs tā, lai tas netiktu bojāts saspiešanas, paku pārvietošanas un transporta laikā, lai saturam nevarētu piekļūt, nesabojājot iepakojumu, pie kam neatstājot redzamas pēdas;

1.2.  Sūtījumam ir jābūt iepakotam un nostiprinātam tā, lai tas neapdraudētu Cargobus darbinieku veselību, nenodarītu bojājumus citiem sūtījumiem vai transportlīdzeklim;

1.3. Sūtījuma izmēriem ir jāatbilst Cargobus noteiktajām normām. Garāka mala nedrīkst pārsniegt 3 metrus.

1.4.  Prece nedrīkst iepakojumā pārvietoties vai sniegties ārpus tā.

2.    Sūtījuma marķējums

2.1. Uz sūtījuma iepakojuma ir jābūt uzrakstītiem sūtītāja un saņēmēja vārdiem, adresēm un telefona numuriem.

2.2. Uz pakām ir jāatzīmē katrs gala punkts atsevišķi: pakas numerācija sūtījumā un paku kopējais skaits sūtījumā. Piemēram, ja sūtījumā ir trīs pakas, tad atzīmējam: 1/3; 2/3; 3/3. Ja ir viena paka: 1/1.

2.3.   Vajadzības gadījumā uz pakām ir jābūt brīdinājuma  zīmēm.

3. Cauri Vācijai un no turienes tālāk uz citām ES valstīm ejošajiem sūtījumiem virs pieļaujamiem izmēriem un īpaši iepakotu paku gadījumā transporta cenai tiek pievienota papildu maksa.

3.1. Virs pieļaujamiem izmēriem skaitās:

paka pārsniedz atļautos izmērus, kā arī ja viens izmērs ir virs pieļautā

ruļļi virs 5 kg,15 cm (diametrs) 

3.2. Par īpaši iepakotām pakām skaitās:

pakas forma = visas apaļās; trīsstūru; pakas, kuru vieni sāni vai stūris ir lielāks; visi bezformīgie sūtījumi, t.sk. kopā sasietas vairākas pakas;

dzīvnieku būri; sūtījums uz paliktņa; mucas; redeles; riepas; spaiņi; kannas; augi; krēsli; grozi; bērnu ratiņi; mēbeles; sporta inventārs; urnas; koferi; ceļojuma somas; benzīna kannas; automašīnas daļas; mūzikas instrumentu kastes

materiāls = audums, folija, metāls, koksne

iepakojuma veids = vaļīgi iepakots, sasiets ar auklu; pārnēsājamas (ar rokturi) pakas utt.